• 02 دسامبر
  • 30d 3h 55m
  • 05:00 بعد از ظهر
توسط  BILITUR
کنسرت کوروس استانبول

طبق برنامه سوداتور کشتی ساعت 20:00 سفر خود را درامتداد تنگه به طرف دریای سیاه شروع کرده و از کنار آث....

استانبول , ترکیه
  • 31 اکتبر
  • 1mo 30d 3h 55m
  • 05:00 بعد از ظهر
توسط  BILITUR
کنسرت نوش آفرین استانبول

طبق برنامه سودا تور کشتی ساعت 20:00 سفر خود را درامتداد تنگه به طرف دریای سیاه شروع کرده و از کنار آ....

استانبول , ترکیه
$75